recykling

Mit 1 – mała wydajność odnawialnych źródeł energii w stosunku do zapotrzebowania […]

Układ solarny

Wielkopowierzchniowe słoneczne instalacje grzewcze w Europie Słoneczne instalacje grzewcze są w całej […]

SONY DSC

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przyznał pierwsze w […]

Mity na temat odnawialnych źródeł energii
recykling

Mit 1 – mała wydajność odnawialnych źródeł energii w stosunku do zapotrzebowania

Przy dzisiejszej technologii odnawialne źródła energii mogą pokryć nawet 5 krotnie nasze zapotrzebowanie w sposób o wiele czystszy i tańszy niż elektrownie konwencjonalne. Warto chociażby przypomnieć iż codziennie na Ziemię słońce dostarcza tyle energii ile zużyliby wszyscy jej mieszkańcy przez ponad 25 lat. Wiec sama energia słoneczna może pokryć w pełni nasze potrzeby. Sama energia wiatru na jednym z mórz w Europie (Morze Północne) zaspokoiłaby zapotrzebowanie wszystkich sąsiadujących krajów. Nie istnieje więc niedobór czystej energii. Mało tego – już dziś technologie energii odnawialnej są tańsze i mniej zawodne niż konwencjonalne, a ich budowa jest o wiele szybsza i tańsza. Sama budowa elektrowni wiatrowej trwa kilka tygodni, jednak jej planowanie i niezbędna procedura administracyjna trwa od roku do nawet kilku lat. Energia odnawialna jest wokół nas więc czemu jej nie wykorzystać? Oczywiście malkontenci zaraz znajdą sto powodów przeciw, a w chwili braku prądu zapewne chcieliby być uniezależnieni od zakładu energetycznego i produkować prąd dla siebie tak jak ludzie korzystający z oze. Energia odnawialna jest dostępna dla każdego i ponosząc małe koszty można być niezależnym energetycznie – nie martwimy się wtedy podwyżkami prądu, jego brakami itp. Nawet dla zakładów energetycznych jest to korzystne bo nie ponoszą aż takich kosztów na przesyle energii. Mówi się nawet że prąd to najtrudniejszy do transportu ”produkt”. Scentralizowana produkcja i przesył energii jest bardzo mało efektywny. Potrzebna jest dywersyfikacja źródeł energii – korzystna pod każdym względem, gdyż nie uzależnia od jednego czy kilku surowców.

Mit 2 – Wiatr nie zawsze wieje, słońce nie zawsze świeci, a przepływ w rzekach zmniejsza się okresowo

Co wtedy? Tak naprawdę to wiatr zawsze gdzieś wieje i to, że w jednym miejscu wiatraki nie produkują prądu nie znaczy iż wszędzie stoją. Tak samo jest ze słońcem czy wodą. Od dostarczenia prądu z miejsc gdzie jest produkowana energia odpowiedzialna jest sieć energetyczna. Dobrze jest oczywiście korzystać również z różnych rodzajów energii odnawialnej czyli słonecznej, wiatrowej, wodnej itp., aby równoważyć wady i zalety każdej z nich.

Mit 3 – Elektrownie wodne, wiatrowe i słoneczne psuja krajobraz

Można by powiedzieć , że to kwestia gustu – jednym mogą się podobać innym nie, lecz to też często nieświadomość ludzi – być może widzieli jakąś zaniedbaną drewnianą elektrownię wodną, głośną i trzęsącą się, bo i takie bywają choć większość to tak naprawdę piękne obiekty i atrakcje turystyczne. Patrząc na nie widzimy stabilny klimat produkujący czystą energię – czy to psucie krajobrazu aż tak znaczne?

Mit 4 – Elektrownie wodne i wiatrowe są głośne

Pierwsze elektrownie wiatrowe mocno hałasowały, a dziś ciężko je usłyszeć nawet z niewielkiej odległości. Nowoczesne turbiny wiatrowe i wodne są tak ciche, że można prowadzić spokojną rozmowę bez podnoszenia głosu tuz przy nich. Oczywiście istnieje problem z infradźwiękami produkowanymi przez duże turbiny wiatrowe przy źle zaplanowanej inwestycji. Infradźwięki są szkodliwe dla zdrowia ludzi w przypadku dużego natężenia. Dlatego dobrze zaplanowana farma wiatrowa powinna znajdować się w odpowiedniej odległości od zabudowy mieszkaniowej. W przypadku tak zaplanowanej farmy nie ma problemu z infradźwiękami. Aby nie było takiego problemu po oddaniu inwestycji robione są niezależne pomiary stwierdzające czy spełniają wymagania norm. Pomiary te nie są robione na życzenie właściciela inwestycji lecz z urzędu przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Mit 5 – w Polsce nie ma korzystnych warunków klimatycznych dla odnawialnych źródeł energii

To bardzo rozpowszechniony niestety mit. Często ośmieszający jednak jego wyznawców. Mamy rozbudowaną sieć rzeczną z licznymi piętrzeniami. Aż trudno uwierzyć że w Polsce przed wojną było około 6500 urządzeń wykorzystujących energię wody (młyny, fabryki, elektrownie). Dziś działających elektrowni wodnych jest niewiele ponad 700. A wszystkich urządzeń hydrotechnicznych aż około 20000, więc potencjał jest co najmniej taki jak przed wojną lecz niewykorzystany od wielu lat. Są to piętrzenia istniejące więc budowa na nich elektrowni jest o wiele mniej niekorzystna dla środowiska niż budowa od początku nowego piętrzenia.

Mit 5 – Wyprodukowany prąd trzeba sprzedawać do sieci

Bardzo rozpowszechniony mit nie wiedzieć czemu chyba przez ludzi którzy nie mieli doświadczeń z energia odnawialną. Otóż nie trzeba sprzedawać produkowanego prądu do sieci – mało tego, ciężko jest takie pozwolenie na sprzedaż zdobyć. Prąd wyprodukowany można używać w wydzielonej sieci w domu – nie można natomiast „pompować” własnego prądu do sieci. Tak to jest dziś ale ma się zmienić na korzyść oze i sieć będzie służyć jako akumulator przy nadwyżkach produkowanej energii.

Posted in Odnawialne Źródła Energii | Tagged , | Leave a comment
Wielkopowierzchniowe słoneczne instalacje grzewcze w Europie
Układ solarny

Wielkopowierzchniowe słoneczne instalacje grzewcze w Europie

Słoneczne instalacje grzewcze są w całej Europie już tak popularne jak i wiedza o odnawialnych źródłach energii. Jednak wielkopowierzchniowe systemy kolektorów słonecznych  pozostają  ciagle  tematem nierozwiniętym do końca.

W Europie zostało zainstalowanych ponad 20 milionów m2 oszklonych kolektorów słonecznych, co odpowiada około 14 GWTh słonecznej termalnej energii (stan na 2007 rok). Głównie kolektory słoneczne są instalowane w małych systemach (2 – 30 m²). Obecnie istnieje ponad 120 udokumentowanych wielkopowierzchniowych instalacji słonecznych które posiadają więcej niż 500 m2(~350 kWth) kolektorów słonecznych. Ich całkowita powierzchnia wynosi około 200 000 m² (~140 MWth) co stanowi ~1 % wszystkich instalacji .

KTO PRZODUJE W WIELKOSKALOWYCH GRZEWCZYCH SYSTEMACH SŁONECZNYCH?

Wielkoskalowe instalacje słoneczne są stosowane od lat70’. Szwecja miała wiodąca rolę w tych demonstracjach wraz z Holandią i Danią. W latach 90. zainteresowanie wielkopowierzchniowymi instalacjami słonecznymi wzrosło w Niemczech i Austrii. Około 100 nowych obiektów z powierzchnią ponad500 m²kolektorów słonecznych zostało oddanych do eksploatacji od połowy lat 90-tych. Obecnie w Europie istnieje około 120 wielkopowierzchniowych instalacji słonecznych, z których 30 ma nominalną moc 1 MWth lub więcej.

Wielkopowierzchniowe instalacje słoneczne dostarczają ciepło głównie dla osiedli mieszkaniowych. Zestawienie  największych instalacji słonecznych (>2 MWth) jest zawiera tabela poniżej.

Słoneczna instalacja wielkopowierzchniowa

Rok uruchomienia instalacji

Powierzchnia kolektorów slonecznych [m²]

Marstal

1996

18 300

Kungälv

2000

10 000

Brædstrup

2007

8 000

Nykvarn

1984

7 500

Graz (AEVG)

2006

5 600

Falkenberg

1989

5 500

Neckarsulm

1997

5 470

Crailsheim

2003

5 470

Ulsted

2006

5 000

Ærøskøping

1998

4 900

Friedrichshafen

1996

4 050

Rise

2001

3 575

Ry

1988

3 040

Hamburg

1996

3 000

Schalkwijk

2002

2 900

München

2007

2 900

Obecnie rozwojowi podlegają głównie wielkopowierzchniowe instalacje słoneczne z krótkoterminowym magazynowaniem ciepła dla osiedli mieszkaniowych, ale także dla przemysłu. W Europie południowej następuje rozwój zastosowania instalacji do chłodzenia.
Stały rozwoju instalacji z długoterminowym przechowywaniem ciepła dotyczy głównie Danii i Niemiec.

Warunki nasłonecznienia w krajach europejskich

Średnia suma roczna na płaszczyznę poziomą, kWh/(×m2 K)

Średnia suma roczna na płaszczyznę pochyloną 30o, kWh/(×m2 K)

DANIA

1031

Hojbakkegard

1186

NIEMCY

1024

Berlin

1153

SZWECJA

1047

Sztokholm

1219

HOLANDIA

991

Vlissingen

1179

WIELKA BRYTANIA

994

Kew

1066

POLSKA

972

Warszawa

1074

Wszystkie wymienione na wstępie państwa, z wyjątkiem Austrii o wyraźnie lepszym nasłonecznieniu, mają roczne sumy nasłonecznienia zbliżone do wartości średnich polskich. Należy więc spodziewać się, że także osiągi instalacji słonecznych powinny być zbliżone. W rzeczywistości jednak, zasadniczą rolę odgrywa projekt kolektorów słonecznych i związane z tym uwarunkowania.

Dalszy rozwój wielkopowierzchniowych instalacji słonecznych umożliwi odegranie znaczącej roli w dostawie energii cieplnej na europejskim rynku energii w przyszłości.

Największy potencjał do wzrostu użytkowania wielkopowierzchniowych instalacji słonecznych mają Niemcy (~550 PJ), Francja (~300 PJ), Wielka Brytania (~250 PJ), Polska (~120 PJ), Holandia (~100 PJ), Włochy (~80 PJ) i Belgia (~70 PJ). Obecnie znaczący rozwój rynku energii słonecznej można zauważyć w Niemczech i Francji, podczas gdy w Wielkiej Brytanii, Polsce i Holandii ten rozwój dopiero następuje.

NAJWIEKSZA NA ŚWIECIE WIELKOPOWIERZCHNIOWA GRZEWCZA INSTALACJA SŁONECZNA

Instalacja ta znajduje się w Danii, w Aeroe i jest własnością ciepłowni dzielnicy Marstal. Od 1 maja do 1 października instalacja słoneczna pokrywa 100 % zapotrzebowania na ciepło Marstal. Każdego roku miasto Marstal zastępuje energią słoneczną około 820.000 litrów oleju co odpowiada zmniejszeniu emisji o 2200 ton CO2 rocznie. Kolektory skierowane są na południe, pochylone wyglądem poziomu pod kątem od 30 do 40 stopni. Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez mróz, czynnik roboczy w systemie zawiera 40% glikolu. Kolektory słoneczne w bateriach są połączone szeregowo, tak aby woda mogła przebiegać przez 10 paneli słonecznych. Instalacja słoneczna pokrywa zapotrzebowania od 25 do 30 % na energię cieplną ciągu całego roku.

W Danii nie ma dopłat do instalacji słonecznych, zarówno do małych jak i dużych. Pomimo tego wskaźniki ekonomiczne są korzystne. Ogrzewanie energią słoneczną zapewnia oszczędność na tyle dużą, że ciepłownie w momencie zastosowania instalacji słonecznej mogą obniżyć koszty energii od 5 do 15 %. Ekonomia energii słonecznej w najbliższych latach będzie jeszcze korzystniejsza, ponieważ ceny paliw kopalnych wzrastają natomiast energia słoneczna jest dostępna powszechnie.

WIELKOPOWIERZCHNIOWA GRZEWCZA INSTALACJA SŁONECZNA W GRAZ

Graz, stolica obszaru Steiermark, walczy o miano Europejskiego centrum słonecznego ogrzewania. Instalacja słoneczna składa się z 5600 m2 kolektorów słonecznych. Miasto posiada instalację zbudowana na potrzeby ciepłowni miejskiej. Zakładany uzysk ciepła to 1.600 MWh/rok co zmniejszenie emisję CO2 o 480000 kg/rok.

Miasto w ciągu najbliższych trzech lat chce powiększyć instalacje słoneczną o siedem pól kolektorów osiągając ich łączna powierzchnię 18.000 m2.

Posted in Odnawialne Źródła Energii | Tagged , | Leave a comment
Ekoedukacyjne fundusze ruszyły!
SONY DSC

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przyznał pierwsze w tym roku dotacje na edukację ekologiczną w Małopolsce. Dzięki nim dzieci będą uczyły się jak bezpiecznie poruszać się po mieście rowerem, a dorośli – jak chronić obszary NATURY 2000.

W Kopenhadze około 40% mieszkańców codziennie porusza się po mieście… rowerem. W innych europejskich dużych miastach jest to od 10 do nawet 30% całego ruchu w mieście. – Kraków jest z natury przyjazny dla rowerzystów, choćby przez swój układ urbanistyczny. Jest miastem „ciasnym”, z wąskimi uliczkami, po których samochody nie mogą poruszać się z dużą prędkością, przez co nie zagrażają rowerzystom – mówi Jan Szpil ze Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów. Jednym z pomysłów na przekonanie mieszkańców miasta do zamiany aut na rowery jest projekt Cykloedukacja.

Chcemy w ten sposób edukować dzieci i młodzież z zagadnień zrównoważonego transportu – mówi Jan Szpil – Przygotowaliśmy zajęcia dla trzech grup wiekowych. Najstarszych, czyli gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, chcemy edukować przede wszystkim w zakresie zrównoważonego rozwoju miasta i ekologii. Ale dla uczniów IV i V klas szkół podstawowych mamy ofertę bardziej praktyczną. Dzieci w tym wieku zdają egzaminy na karty rowerowe i im najbardziej przyda się wiedza praktyczna. Chcemy ich uczyć jak bezpiecznie poruszać się po mieście rowerem – dodaje Szpil.

Cykloedukacja obejmie również przedszkolaki. 4 i 5latki będą mogły uczyć się przepisów drogowych podczas zabaw. Ale największą atrakcją, przygotowaną specjalnie dla nich, będzie z pewnością prezentacja specjalnego roweru cargo. – Takie rowery w Europie Zachodniej są często używane przez rodziców do podwożenia dzieci do przedszkola czy szkoły – tłumaczy Jan Szpil, współautor projektu Cykloedukacji – Mamy nadzieję, że dzieci po przejażdżce takim rowerem w trakcie naszych zajęć, zarażą tym pomysłem swoich rodziców i cała rodzina zostawi auta w garażu.

Cykloedukacja ma ruszyć na początku maja. Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów wciąż zbiera zgłoszenia od szkół i przedszkoli zainteresowanych zorganizowaniem takich zajęć. Wystarczy wysłać mail na adres edukacja@kmr.org.pl. Projekt finansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. – To nasza pierwsza dotacja, jaką otrzymaliśmy z WFOŚiGW w Krakowie, ale wcześniej uczestniczyliśmy w innych programach finansowanych w taki sposób, więc mieliśmy doświadczenie – mówi Jan Szpil – Wniosek o dotację na Cykloedukację napisały 4 osoby, które wcześniej nigdy nie zajmowały się dotacjami. Najtrudniejsze było tak naprawdę wymyślenie spójnej całości, zaplanowanie działań na kilka miesięcy do przodu. Ale muszę przyznać, że sam formularz wniosku jest przyjazny i każdy sobie z nim poradzi.

Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów na Cykloedukację otrzymało prawie 37 tys. zł dotacji. – W pierwszym tegorocznym konkursie na zadania edukacji ekologicznej dofinansowaliśmy 12 projektów z terenu całej Małopolski – mówi Małgorzata Mrugała, prezes WFOŚiGW w Krakowie – Przeznaczyliśmy na nie 400 000 zł. Są wśród nich projekty takie jak Cykloedukacja, skierowana do dzieci i młodzieży, ale są również projekty edukujące dorosłych. Na przykład „Z NATURĄ 2000 za pan brat”, projekt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ma kształtować świadomości mieszkańców, właścicieli i użytkowników terenów włączonych w sieć Natura 2000 – dodaje prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Uniwersytet Rolniczy otrzymał na ten cel niemal 90 tys. zł, ponad 50 tys. zł dotacji otrzymała gmina Poronin na edukację z zakresu segregowania odpadów, a Trzyciąż 47 tys. zł na kształtowanie zachowań proekologicznych na terenach NATURA 2000.

Na drugi tegoroczny konkurs na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej przeznaczyliśmy kolejnych 400 tys. zł – mówi prezes Małgorzata Mrugała – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie od 20 lat skutecznie finansuje ochronę środowiska w Małopolsce. Dotowanie edukacji ekologicznej jest dla nas nie tylko obowiązkiem, ale też prawdziwą przyjemnością. Tym bardziej, że projekty edukacyjne naszych beneficjentów są coraz bardziej kreatywne – dodaje prezes WFOŚiGW w Krakowie.

Wybór rowerów to nie tylko wybór zdrowego trybu życia. Dzięki temu w mieście nie trzeba będzie budować szerokich dróg i wprowadzać ich do centrum miasta. – Zamiast rozbudowywać miejskie parkingi, będziemy mogli w ich miejsce sadzić drzewa i tworzyć nowe parki – podkreśla Jan Szpil ze Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów – Wybór rowerów to także wybór ciszy i zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. To nie są marzenia organizacji ekologicznych, ale fakty, potwierdzone doświadczeniem największych europejskich miast – dodaje.

Posted in Bez kategorii | Leave a comment
Słońce i wiatr paliwa przyszłości
recykling

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII TAKIE JAK SŁOŃCE I WIATR MOGĄ ZASPOKOIĆ DO 80% ŚWIATOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ DO ROKU 2050 I ODEGRAĆ ZNACZĄCA ROLĘ W WALCE Z GLOBALNYM OCIEPLENIEM JAK WYNIKA Z RAPORTU UN.

UN Intergovernmental Panel on Climate Change zadeklarował, że aby osiągnąć ten poziom rządy państw będą musiały podjąć kroki które umożliwią wprowadzenie polityki  integracji odnawialnych źródeł energii z istniejącymi sieciami energetycznymi. Kolejnym krokiem jest promowanie korzyści wynikających ze stosowania odnawialnych źródeł energii takich jak chociażby zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza czy w dalszej konsekwencji poprawę zdrowia publicznego.

W raporcie stwierdzono, że wykorzystanie odnawialnych źródeł energii rośnie, ich ceny spadają, a z odpowiednią polityką będą one nie tylko ważnym narzędziem zarówno w walce ze zmianami klimatu ale również zapewnią pomoc biednym krajom, przyczyniając się do rozwoju ich gospodarki w zrównoważony sposób.

„Raport pokazuje, że to nie dostępność zasobów ale polityka publiczna jest w stanie rozszerzyć albo ograniczyć rozwój odnawialnych źródeł energii w nadchodzących dekadach”- powiedział Ramon Pichs który przewodniczył grupie tworzącej raport.

Kraje rozwijające się mają istotny udział w tej przyszłości- to jest około 1,4 miliarda ludzi nie ma dostępu do energii elektrycznej na świecie równocześnie  kraje te posiadają jedne z najlepszych warunków dla wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Rządy zatwierdziły raport na cztero dniowym spotkaniu. Niewiążący naukowy dokument ma za zadanie doradzanie rządom, opracowanie polityki oraz pomoc w obszarach sektora prywatnego uznanych za atrakcyjne do inwestowania.

Arabia Saudyjska oraz Katar, dwa bogate w ropę państwa, które nie mają interesu w alternatywnych źródłach energii, skutecznie złagodziły argumenty raportu odnoszące się do korzyści z odnawialnych źródeł.

Brazylia jeden z największych producentów etanolu, zajęła stanowisko opozycyjne w sprawie negatywnych skutków użycia biopaliw i elektrowni wodnych   jak również podkreślała potencjał ekonomiczny innych źródeł odnawialnych.

Raport zawiera zagadnienia bioenergii, energii słonecznej, geotermalnej, wodnej, energii oceanu i wiatru. Nie rozważano energii jądrowej. Pan Pachauri powiedział, że ostatnia awaria jądrowa w Japonii nie miała żadnego wpływu na wnioski raportu.

IPCC  stwierdza, że szybka i głęboka redukcja w użyciu konwencjonalnych źródeł energii pomoże utrzymać temperaturę poniżej progu 2 stopni sprzed rewolucji przemysłowej.

Posted in Odnawialne Źródła Energii | Tagged , , , | Leave a comment
Solary – czyli kolektory słoneczne.
Układ solarny

Kolektory słoneczne – innowacyjny jak na Polskie warunki system, który cieszy się coraz to większą popularnością w naszym kraju poprzez możliwość uzyskania dopłaty i skuteczność samego systemu. Zasadą działania kolektorów jest odbieranie promieniowania słonecznego(energia słoneczna) i przekazywanie jej czynnikowi grzewczemu którym może być woda czy też inny płyn niemarznący. Systemy używane są przez cały rok, jednak swoją największą efektywność osiągają w miesiącach MARZEC-PAŹDZIERNIK.

Budowa systemu kolektorów słonecznych:

  • zbiornik płynu – czyli zwykły zbiornik z wymiennikiem ciepła – nasz ogrzany płyn będzie przepływał przez niego i oddawał swoje „ciepło”
  • pompa cyrkulacyjna – wymusza obieg czynnika chłodniczego przez co wymiennik do kolektora
  • czynnik grzewczy – czyli nasz płyn zwany dalej medium stosowany w obiegu. Często jako płyn stosowana jest woda jednak kiedy w nocy temperatura spada poniżej zera może to być bardzo niebezpieczne dlatego stosowany jest też płyn –glikol.
  • naczynie wzbiorcze – wyrównywacz ciśnienia w układzie
  • sterowniki automatyczne – cała instalacja elektroniczna, która cały czas kontroluje temperaturę i w razie potrzeby alarmuje nas
  • wymiennik ciepła z zbiornika – najczęściej spiralna metalowa rura (miedziana) przez która przepływa medium i ogrzewa nasz płyn w zbiorniku.

Systemy solarny jako główne źródło ogrzewania domu ?

Zacznijmy od tego, że kolektory słoneczne głównie są sprzedawane w celu ogrzewania wody czyli instalacji c.w.u. Niektóre systemy mogły by się sprawdzić przy ogrzewaniu podłogowym gdzie nie potrzeba nam większych jak 45 stopni temperatur. Jeżeli chcielibyśmy nasz system solarny wykorzystywać jako główne źródło ciepła instalacji C.O byłby to bardzo duży wydatek w postaci kilku większych kolektorów. Moim zdaniem nie miałoby to sensu inwestycyjnego jeżeli chodzi o zwykły dom.

Posted in Odnawialne Źródła Energii | Tagged , , | Leave a comment
Pompa ciepła w domu jednorodzinnym
ekodom

Darmowa energia przez 24 godziny na dobę? Brzmi niewiarygodnie, ale prawda jest taka, że Ziemia jest w stanie dostarczyć nam sporych pokładów energii cieplnej, za które nie musimy płacić. Trzeba tylko umieć te zasoby ciepła wydobyć i zamienić je na energię użytkową. Pompa ciepła korzysta właśnie z takich bezpłatnych źródeł energii odnawialnej, w dodatku nie jest uzależniona od przemysłowego wydobywania surowców. Ale prawa fizyki uczą, że w przyrodzie nie ma nic za darmo, zatem i pompa ciepła, mimo swoich niezaprzeczalnych walorów, będzie się wiązała z pewnymi kosztami.

Pompa ciepła różni się od tradycyjnych instalacji grzewczych (spalanie gazu, węgla, oleju) tym, że sama z siebie nie wytwarza energii, ale pobiera ją z otoczenia i transportuje do instalacji grzewczej w domu. Pompa do swojej pracy potrzebuje zasilania, ale rola prądu ogranicza się tutaj wyłącznie do podtrzymywania pracy urządzeń. Energia cieplna skumulowana w naturze nazywana jest dolnymi źródłami ciepła. Owo ciepło może pochodzić z nagrzanej promieniami słonecznymi wody gruntowej, powietrza lub gruntu. Te rodzaje źródeł energii określają system pompy – wyróżnia się pompy typu solanka/woda, woda/woda oraz powietrze/woda. W zależności od źródła ciepła, pompy mają inne konstrukcje, ale zasada działania jest generalnie taka sama. Energia ze środowiska trafia do parownika, w którym znajduje się czynnik chłodniczy. Jest to substancja, która ma bardzo niską temperaturę wrzenia, co oznacza, że zaczyna parować niemal w tym samym momencie, w którym „poczuje” ciepło. Para cieplna ma tendencję do unoszenia się do góry – w trakcie tej wędrówki wpada do sprężarki, gdzie jeszcze bardziej zwiększa się jej ciśnienie i temperatura. Kolejnym przystankiem jest skraplacz, w którym substancja znowu zamienia się w ciecz i oddaje ciepło wodzie grzewczej, po czym trafia z powrotem do dolnego źródła, a cały proces zaczyna się od nowa.

Pompa cieplna solanka/woda może funkcjonować w oparciu o kolektor gruntowy albo sondy gruntowe. Kolektor gruntowy wymaga dużej działki, ponieważ rury umieszcza się poziomo na głębokości około 1,5 metra. O powierzchni kolektora decyduje moc pompy, ale minimalnie będzie to obszar 200 m2. Rury grzewcze układane są spiralnie, a między poszczególnymi przewodami musi zostać zachowany odstęp przynajmniej dwóch metrów. Z kolei sondy gruntowe umieszcza się pionowo w głąb ziemi (ok. 100 metrów), w odległości sześciu metrów od siebie. Przy pompach woda/woda konieczne jest wykopanie studni czerpanej i zrzutowej, przy czym studnia zasilająca musi być pierwsza na linii określającej kierunek przepływu cieku wodnego. Najmniej kłopotliwa jest pompa ciepła powietrze/woda – nie trzeba robić żadnych głębokich odwiertów, z wyjątkiem dwóch przewodów do pobierania i odprowadzania powietrza. Przy pompie ciepła najlepiej sprawdza się ogrzewanie podłogowe w całym domu, ale równie dobrze można pozostać przy tradycyjnych grzejnikach. Instalacja pompy ciepła nie powinna zająć więcej niż tydzień, a w przypadku pompy powietrze/woda ustawienie urządzeń to kwestia jednego dnia.

Pompa ciepła to wydatek rzędu 30-50 tys. złotych, w zależności od producenta i rodzaju pompy. Do tego dochodzą koszty zamontowania ogrzewania podłogowego. To dużo, ale biorąc pod uwagę niskie koszty eksploatacji – nie więcej niż 2000 zł na rok – inwestycja przynosi minimum 30 procent oszczędności w porównaniu do nieodnawialnych źródeł energii. Najwięcej w trakcie użytkowania będzie kosztować pompa powietrze/woda, zwłaszcza przy dużych mrozach, ale plusem tego rozwiązania jest dużo niższa cena zakupu i montażu instalacji, ponieważ wydatki na dolne źródło energii są zerowe. Przy pompach wykorzystujących ciepłe powietrze zakupy ograniczają się do samej pompy (15-19 tys. zł), zasobnika na ciepłą wodę użytkową (ok. 4 tys. zł) i elementów instalacyjnych (ok. 10 tys. zł) plus robocizna. Wykopanie dwóch studni (woda/woda) to kolejne 5-6 tys. zł, mniej więcej tyle samo zapłacimy za kolektor poziomy. Najdroższy jest kolektor pionowy (ceny od 10 tys. zł wzwyż), ale to właśnie sondy gruntowe mają z reguły największą wydajność.

Sprawność pompy określa stosunek energii potrzebnej do zasilania instalacji do energii uzyskanej. Średnio pompy produkują cztery razy więcej energii cieplnej niż jej pobierają. Ten stosunek określany jest wartością COP, czyli współczynnikiem efektywności energetycznej – pompy, których COP jest mniejsze niż 4, mogą się okazać niewystarczające do ogrzania całego domu. Wybierając pompę warto również zwrócić uwagę na moc grzewczą pompy, która nie powinna być mniejsza niż 8,5 kW. Obliczając zapotrzebowanie domu jednorodzinnego na ciepło przyjmuje się, że dom z bardzo dobrą izolacją cieplną potrzebuje 50 W/m2, a dom ze standardową izolacją o 20 W więcej. W kilkudziesięcioletnich budynkach zapotrzebowanie na ciepło może wzrosnąć nawet do 120 W/m2. Na ogrzanie wody użytkowej dolicza się 250 W na jednego domownika.

Teoretycznie pompę ciepła można zainstalować na każdej działce, bo przecież ziemia i powietrze są wszędzie. Otóż niezupełnie. Przy pompie woda/woda studnia zasilająca musi mieć odpowiednią wydajność, natomiast kolektor gruntowy znacznie lepiej sprawdzi się na gruntach gliniastych i wilgotnych, bo właśnie tam gromadzi się najwięcej ciepła. Dla porównania: suchy grunt piaszczysty ma moc jednostkową równą 10 W/m2, podczas gdy grunt wodonośny ma moc o wartości 35 W/m2. Od tych parametrów uzależniona jest powierzchnia kolektora – im „słabsza” ziemia, tym więcej rur grzewczych musi być ułożone pod ziemią. Trzeba też pamiętać, że ten obszar, na którym znajduje się kolektor poziomy, nie może być porośnięty drzewami. Odwierty może także utrudniać nieprzyjazna struktura gruntów, na przykład twarde skały. Warto też zainteresować się, czy z pompy ciepła nie korzysta nasz sąsiad. W takim przypadku odwierty na obu działkach mogą znajdywać się zbyt blisko siebie, co automatycznie obniży wydajność pompy.

Jednak sama pompa ciepła nie zagwarantuje nam idealnych warunków mieszkalnych. Nawet jeśli pompa będzie miała dużą sprawność, a dolne źródła zapewnią wystarczającą ilość ciepła, kiepska izolacja domu i źle zaprojektowany system grzewczy w pokojach przyczynią się do tego, że rachunki za energię wcale nie będą tak niskie, jak to było w planach. Projekt domu nie musi być specjalnie adaptowany pod kątem zainstalowania pompy ciepła, ale bardzo wysokie wnętrza, skomplikowana bryła budynku, nieszczelne okna, słaby dach, dużo przeszkleń na północnej elewacji, niesprawne grzejniki sprawią, że zapotrzebowanie na energię cieplną będzie znacznie wyższe. Projekt całej instalacji musi więc uwzględniać nie tylko wydajność pompy, ale również warunki, w jakich przyjdzie jej pracować. Największym wrogiem pompy ciepła są bardzo duże mrozy, poniżej -15 stopni C. Zwłaszcza pompa cieplna powietrze/woda może sobie nie poradzić i konieczne będzie dodatkowe dogrzewanie domu. Pompa ciepła sterowana jest automatycznie, ale przyda się sprawdzenie, czy fabrycznie ustawione parametry idealnie odpowiadają warunkom klimatycznym, jakie panują w danym regionie – dotyczy to przede wszystkim producentów zagranicznych.

Podsumowując: pompa ciepła jest skutecznym i w miarę tanim sposobem na ogrzanie domu jednorodzinnego, ale do miana instalacji idealnej, zwłaszcza w dość chłodnym klimacie Polski, jeszcze trochę jej brakuje. Decydując się na takie rozwiązanie warto więc asekuracyjnie zainwestować jeszcze w dodatkowe, awaryjne źródło energii cieplnej.

Posted in Odnawialne Źródła Energii | Tagged | Leave a comment
Ekologiczne dwa miliardy złotych w 20 lat
zrodlowfosigwwkrakowie

Ponad połowa terenu Małopolski to tereny objęte ochroną prawną ze względu na ich wyjątkową wartość przyrodniczą. 6 parków narodowych, 11 krajobrazowych, 84 rezerwaty przyrody – wszystkie te cenne przyrodniczo tereny wymagają szczególnej, kompleksowej ochrony. Już od 20 lat skutecznie finansuje ją Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

SYSTEMOWA OCHRONA

Cennych przyrodniczo terenów nie wystarczy ogrodzić czy utworzyć na ich terenie parku narodowego lub krajobrazowego. Zanieczyszczenia środowiska nie da się przecież ograniczyć tylko do pewnego terytorium, zatrzymać na granicy obszarów chronionych, zamknąć pod kloszem tak, aby działalność człowieka nie miała na nie wpływu. Skuteczna ochrona przyrody to ochrona kompleksowa – obejmująca powietrze i redukcję zanieczyszczeń do niego trafiających, efektywną gospodarkę odpadami czy kompleksową ochronę wód. Unia Europejska zobowiązała wszystkie państwa członkowskie do skutecznej ochrony przyrody. Wiele z tych zobowiązań udało nam się wypełnić z nadwyżką (np. ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery – do 2012 roku mieliśmy ograniczyć ją o 6% w stosunku do wartości bazowych z 1988 roku, ale już w 2010 udało się osiągnąć 29% redukcji). Ma to nierozerwalny związek z coraz większymi środkami finansowymi przeznaczanymi na inwestycje prośrodowiskowe. Tylko w 2011 roku nakłady na ochronę środowiska w Polsce wyniosły około 12 mld zł, ponad połowę tych środków przeznaczono na gospodarkę ściekową i ochronę wód. Tak znaczący wzrost środków i inwestycji to jednak nie tylko zasługa wymogów unijnych.

 

POLSKA EKOLOGICZNA

Przypadający na lata 70. rozwój energetyki, hutnictwa, przemysłu chemicznego oraz górnictwa przyczynił się do znacznego pogorszenia stanu środowiska naturalnego m.in. w Galicji. Aby temu zapobiec w 1989 roku wydzielono z budżetu państwa środki na ochronę środowiska a do zarządzania nimi powołano Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Cztery lata później utworzono wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, finansujące ochronę środowiska w regionach. NFOŚiGW, tylko w ciągu pierwszych 20 lat funkcjonowania, na finansowanie przedsięwzięć ekologicznych przeznaczył 21,4 mld zł.

 

MALOPOLSKA EKOLOGICZNA

Turystyczna siła Małopolski to nie tylko stolica regionu, do której rocznie zjeżdża nawet 9 mln turystów. Tatrzański Park Narodowy w ubiegłym roku odwiedziło ponad trzy miliony amatorów górskich wędrówek. Pozostałe pięć małopolskich parków narodowych to kolejne półtora miliona turystów. Śmiało można  więc powiedzieć, że jest to,  poza stolicą regionu, główny kapitał turystyczny Małopolski.

 

Niestety małopolskie stacje monitoringu powietrza wciąż odnotowują znaczne przekroczenia stężeń dopuszczalnych pyłów, zwłaszcza zanieczyszczeń nad Krakowem czy Zakopanem. Dlatego w 2013 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie kontynuuje finansowanie programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa Małopolskiego. – Dotychczas udało nam się znacznie zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza dzięki wymianie palenisk domowych na ekologiczne źródła ciepła – mówi Małgorzata Mrugała, prezes WFOŚiGW w Krakowie – Dzięki naszym dofinansowaniom zlikwidowano aż 4600 tradycyjnych palenisk domowych. To wymierna korzyść dla środowiska: o 5 462 Mg mniej SO2 i aż o 10 644 Mg mniej CO w powietrzu.

 

CIEPŁO Z WNĘTZRA ZIEMI

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dofinansował między innymi instalację ekologicznych pomp ciepła w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Łagiewnikach. Będzie to główne źródło ciepła w olbrzymim kompleksie – Zdecydowaliśmy się na innowacyjne rozwiązanie, jakim są pompy ciepła głównie ze względów ekonomicznych – mówi Piotr Sionko, rzecznik prasowy Centrum Jana Pawła II w Krakowie – W ramach Centrum już dziś działają trzy budynki, powstają kolejne. Cały kompleks będzie miał powierzchnię użytkową nawet kilkudziesięciu tysięcy metrów kwadratowych. Większość z nich to ogromne, otwarte przestrzenie, które trudno ogrzać. Kaskada pomp ciepła z pionowym wymiennikiem gruntowym, zastosowana w Centrum, nie tylko ogrzewa budynki zimą, ale również klimatyzuje je latem. Dodatkowo w systemie zastosowano agregat kogeneracyjny.  – Charakter kompleksu i jego patron, Jan Paweł II, zobowiązują. Zależało nam na tym, żeby dawać dobry przykład dla podobnych inwestycji nie tylko w Małopolsce, ale w całym kraju – tłumaczy Piotr Sionko – Kiedy rozpoczynaliśmy inwestycję, byliśmy jednymi z pierwszych w Polsce, którzy wykorzystali kogenerację. Kraków jest trudnym miastem, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie powietrza. Centrum Budujemy w niezurbanizowanym zakątku Krakowa, zdarza się, że widujemy tu sarny i inne dzikie zwierzęta. Nie chcieliśmy przyczyniać się do zanieczyszczania powietrza.

 

KANALIZOWANIE ZANIECZYSZCZEŃ

Największym zagrożeniem dla jakości wód powierzchniowych, w które Polska jest wyjątkowo uboga, jest duży pobór wody do celów przemysłowych i prywatnych, a także wprowadzenie do wód powierzchniowych ścieków komunalnych i przemysłowych. W 2010 roku mieszkańcy i zakłady produkcyjne Małopolski wyprodukowały ponad 557 milionów metrów sześciennych ścieków. Taką ilością można by wypełnić jednocześnie Jezioro Czorsztyńskie, Rożnowskie i Dobczyckie. Największym zagrożeniem dla środowiska wodnego przy takich ilościach ścieków są znaczne braki w sieci kanalizacyjnej. W 2010 roku w Małopolsce osiągnęła ona zaledwie połowę długości sieci wodociągowej.

Budowa kanalizacji w Małopolsce jest niestety sprawą kosztowną, ze względu na duże zróżnicowanie terenu i trudną logistycznie, przez znaczne rozdrobnienie własności terenów – tłumaczy Małgorzata Mrugała – Jej brak znacząco odbija się na jakości wód powierzchniowych w regionie. W 2011 roku prawie 70%  zbiorników wodnych i rzek miała zły stan wody. Są wśród nich Zbiornik Czchów, Poprad, Dunajec, Łososina, Wisła, czy Wilga w Krakowie. Niestety podobnie wyglądają wyniki czystości wód dla terenów prawnie chronionych. Dlatego ponad 60% inwestycji, które dofinansowujemy, to właśnie inwestycje związane z gospodarką ściekową.

 

Dzięki dofinansowaniom WFOŚiGW w Krakowie w regionie wybudowano już ponad 3 202 km kanalizacji (można by nią dwa razy połączyć Kraków z Rzymem) i podłączono do niej ponad pięćdziesiąty tysięcy budynków. Planowane jest wybudowanie kolejnego tysiąca kilometrów sieci kanalizacyjnej w ramach 22 projektów samorządowych, które Fundusz dofinansuje kwotą 700 mln zł. WFOŚiGW w Krakowie jest liderem we wspieraniu samorządów gminnych w realizacji projektów pro środowiskowych w Polsce. – Finansujemy nie tylko zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i ochrony powietrza, ale także termomodernizacje, gospodarkę odpadami, ochronę przed hałasem oraz edukację ekologiczną – mówi prezes WFOŚiGW w Krakowie – Dofinansowań ze środków krajowych udzielamy w formie pożyczek i dotacji, oraz na przykład dopłat do spłaty kredytów bankowych.

 

20 LAT FINANSOWANIA

W ciągu 20 lat istnienia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na ochronę środowiska w Małopolsce wydał 2 mld zł. Ze środków tych skorzystało ponad 1,5 mln beneficjentów. Finansowanie objęło nie tylko kanalizację czy ekologiczne źródła ciepła, ale także zakup 50 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, czy finansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży. Dzięki WFOŚiGW na zielone szkoły wyjechało ponad 15 tys. uczniów.

 

Posted in Bez kategorii | Leave a comment